https://bambinis.pl/wp-content/uploads/ether/Akademia-Piłkarska-Bambinis-sztab-organizacyjny-thumb429x238.jpg

Trener Damian Szacfer z przyczyn prywatnych nie może kontynuować współpracy z Akademią. Dziękujemy Damianowi za dotychczasową pomoc w rozwoju młodych zawodników Bambinis, życzymy sukcesów zawodowych oraz sportowych!

Od Lutego 2013 funkcję Trenera grupy Bambini 2 przejął Łukasz- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska
dodatkowa specjalność: gimnastyka korekcyjna
Ukończył także niezbędny kurs instruktora sportu z dyscypliny piłka nożna PZPN C

Łukasz 

W Akademii poprzez zajęcia sportowe zawodnicy rozwijają się fizycznie, ale to jest tylko jeden z elementów dążenia do profesjonalizmu. Bardzo ważnym czynnikiem są aspekty wychowawcze, dlatego nawiązaliśmy współpracę z Pedagogiem środowiskowym Bartoszem- absolwentem Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi o specjalności Prewencji patologii i zagrożeń społecznych.

Celem pedagoga środowiskowego jest opieka nad wszystkimi grupami pod względem wydarzeń wynikających nie z zajęć sportowych i ruchowych lecz z problemów mogących wystąpić po treningach, turniejach, w sytuacjach zachodzących w relacjach Trenera z grupą bądź z rodzicami, opiekunami, rodziną oraz monitoring ocen i zachowań w środowisku szkolnym.
Umiejętność przeprowadzania wywiadów środowiskowych i indywidualnych w miarę możliwości i potrzeb, co za tym idzie niesienie jak najlepszej pomocy.
W miarę dalszego rozwoju i przyzwoleń trenera jak i rodziców podopiecznych przeprowadzane będą krótkie pogadanki, inscenizacje, wykłady na temat zagrożeń, które będą miały na celu ukształtowanie w podopiecznych wyuczonych zachowań w pewnych sytuacjach zagrożenia,  radzenia sobie w początkowych stadiach problemu.

Szkolenia są potrzebne już we wczesnym okresie rozwoju młodego człowieka by w przyszłości był odporny na pewien rodzaj bodźców prowadzących do skrajnych zachowań dalece odbiegających od ich własnej woli a wynikających z naporu np. rówieśników, grupy społecznej itp.

W razie jakichkolwiek problemów, pytań prosimy dzwonić bądź pisać na e-mail.